# مناطق_خشک-_دره_شهر

27 خرداد،روز جهانی مقابله با بیابان زایی فرصتی برای کند نمودن روند بیابان زایی!!

در مورداهمیت این روز مطالبی بیان می گردد.دراثر پدیده بیابان زایی هر ساله حدود 12 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 123 بازدید