# روز_جهانی_مقابله_با_بیابان_زدایی

27 خرداد،روز جهانی مقابله با بیابان زایی فرصتی برای کند نمودن روند بیابان زایی!!

در مورداهمیت این روز مطالبی بیان می گردد.دراثر پدیده بیابان زایی هر ساله حدود 12 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 123 بازدید