# تونل_کبیرکوه-ارزیابی

افعالیتهای بدون ارزیابی زیست محیطی در حوضه های آبخیز تهدید ادامه زندگی آیندگان!

بر همگان روشن است که بسیاری از تهدیدهای زیست محیطی؛ تخریب منابع و آلودگی ها نتیجه فعالیت های غیر منطبق ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 62 بازدید