# تنوع_زیستی

همایش روز جهانی تنوع زیستی،تنوع زیستی گردشگری پایدار

حفاظت از تنوع زیستی،ایجاد اشتغال،گردشگری پایدار محمد فیضی[1] دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند شهرزاد خرم نژادیان[2] مدیر گروه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 101 بازدید

پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری، هفته منابع طبیعی برحافظان عرصه های طبیعی مبارک باد.

   حفاظت از حوضه های آبخیزبرترین اندیشه انسانی است.     حساسیت مردم را نسبت به حفاظت از اندخته های الهی افزایش دهیم. هرساله ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 274 بازدید