نماینده مردم ایران خواستارحل مشکلات محیط زیست جهان شد

در نشست اخیرسران کشورها در مجمع  عمومی سازمان ملل متحد در یک اقدام بشر دوستانه و بی سابقه به صراحت و برای اولین بار کشور ایران از سران دیگر کشورها در طرح موضوعات مشترک جامعه جهانی پیشی گرفت.ریاست محترم جمهوری ایران به نمایندگی از مردم ایران در جمع سران کشورها در دومین نشست حضور سالیانه خود در مجمع عمومی ملت ها خواستار حل مشکلات بشر ساز محیط زیست جهانی شد. (که بماند این خود نکته امیدی است برای خودما تا به مباحث محیط زیست کشورمان بیشتر بپردازیم). البته طرح همچون موضوعاتی به پیشنهاد سازمانهای مردم نهاد بوده که پیش از سفر ایشان به سازمان ملل  و حضور در آن مجمع جهانی مطالب از طریق سازمان حفاظت و محیط زیست و دانشمندان این رشته مطالب به سمع و نظر ایشان ارائه گردید که حتی نگارنده در پست دیگری در همین وب نیز در سالهای گذشته نیز خواستار طرح این نوع مباحث در مجامع جهانی از زبان دولتمردان بوده ام هم اکنون نیز به عنوان سند موجود است؛ این بار نیزخواستار آن شدیم تا نماینده واقعی مردم ایران در نطق خود در آن سازمان جهانی مشکلات محیط زیست دنیا را طرح نمایند؛ که بحق ریاست سازمان محیط زیست به عنوان متولی محیط زیست کشور و رابط سازمانهای مردم نهاد با حاکمیت  این دغدغه سازمانهای مردم نهاد را بصورت کامل به ریاست جمهوری منتقل و در آن تریبون جهانی به گوش ملت ها و سران دولت ها رسید. هم اکنون زمینه ای فراهم شد برای سران  دیگر کشورها که درتریبونهای جهانی فقط مشکلات کل بشریت را مطرح نمایند نه مباحثی که مورد توافق جامعه جهانی نیست. دنیا الان از مشکلات محیط زیست جهانی مانند(تغییرات آب و هوا؛از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری؛حفاظت از لایه ازن؛آلودگی هوا؛به حداقل رساندن زباله های خطرناک؛کاهش مصرف CFCها؛ آفت کشها؛ریزگردها ودیگر مشکلات موجود ....)  در رنج  و عذاب است و چه بسا نا آرامی هایی که هم اکنون وجود دارد نیز نشأت گرفته از مشکلات محیط زیست جهانی باشد؛ اگر در طی سالهای گذشته این نوع ادبیات سخن گفتن در آن مجمع جهانی و دیگر سازمانها موازی مرسوم می شد؛ قطعاً وضعیت محیط زیست جهانی به این آستانه از بحران نمی رسید!!!! ....به هرحال از ریاست محترم جمهوریایران و سازمان محترم محیط زیست که زمینه طرح موضوع مشکلات محیط زیست جهانی را برای اولین بار در دستور کار سخنرانی  بالاترین مقام اجرایی کشورمان به نمایندگی از ملت ایران در مجمع جهانی سران ملت ها درایالات متحده امریکا؛ شهر نیویورک فراهم نمودندبسیار سپاسگزاریم.امید آنکه این سخنان موجب شور و نشاط بیشتر در سازمانهای مردم نهاد برای پیگیری مطالبات محیط زیست مردم در داخل کشور و تحرک و فعالیت بیشتر دیگر نهادهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور برای حفاظت بیشتر و بهره برداری خردمندانه ازاندوخته های الهی در کشورمان گردد.

محمد فیضی

یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی)

/ 3 نظر / 32 بازدید
عضو سازمان مردم نهاد یاوران محیط زیست سیمره

از ریاست محترم محیط زیست و شما سازمانهای مردم نهاد آگاه کمال تشکر داریم.در سابقه فرهنگی ایرانیان هست که بنیانگذار طرح مسئله حفاظت از محیط زیست نیز آنها بوده اند باید رئیس جمهورما نیز از نسل آن تبار باشد و حرفهای جهانی پسند بزند دنیا دیگر از افراطی گری و نشون دادن شاخ و شمشیر واقعاً خسته شده است

م

سلام متن زیبایی فرستاده بودین ممنون

م

سلام میبینم که خیلی شجاع شدین و اینجا جواب میدین و گل میذارین!