یاوران محیط زیست سیمره

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها و سمینارها...

بررسی تغییرات غلظت ازت و فسفر و برخی از پارامترهای فیزیکو شیمیایی در دریاچۀ پشت سد کرخه و تعیین بیلان آن

  نام و نام خانوادگی: فرحناز کیان ارثی                               تاریخ فارغ التحصیلی: 1383                             رشته: علوم محیط زیست                          استاد راهنما: دکتر هوشنگ پرهام            ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

بررسی پتانسیل آسیب های زیست محیطی ناشی از حفاری چاه های نفت و گاز

نام و نام خانوادگی: محمدرضا آریا دوست تاریخ فارغ التحصیلی: 1379                                   رشته: علوم محیط زیست                          استاد راهنما: دکتر سید محمود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

بهره برداری پایدار از منطقۀ حفاظت شدۀ دز

  نام و نام خانوادگی: فرشته جادری                                   تاریخ فارغ التحصیلی: 1381                             رشته: علوم محیط زیست                          استاد راهنما: دکتر احمد رضا یاوری اساتید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
15 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
26 پست
مرداد 87
18 پست
محمد_فیضی
14 پست
اشتغال
1 پست
زاگرس
4 پست
مه_پاره
1 پست
مله_کوه
1 پست
christmas
1 پست
عسی_مسیح
1 پست
تالاب
1 پست
آتش_سوزی
1 پست
جمهوریت
2 پست
اسلامیت
2 پست
ریزگردها
1 پست
عید__مبعث
1 پست
پسماند
1 پست
حفظ_آب
1 پست
حفظ_خاک
1 پست
حج_عمره
1 پست
معنویت
1 پست
22آوریل
1 پست
حضور_سبز
1 پست
گونه_ها
1 پست
زیست_بوم
1 پست
ژن_ها
1 پست