بررسی میزان ذارت معلق و تعیین عملکرد سیستمهای پالایش ذرات در کارخانه های آسفالت

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: وحید رجب زاده              تاریخ فارغ التحصیلی: 1387                                                   

رشته: مهندسی محیط زیست                                    گرایش: آلودگی هوا                            

استاد راهنما:دکتر فریده گلبابائی

اساتید مشاور:دکتر محمد صادق سخاوت جو، مهندس افشین تکدستان

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی میزان ذارت معلق و تعیین عملکرد سیستمهای پالایش ذرات در کارخانه های آسفالت

 چکیده:

کارخانجات آسفالت منابع انتشار آلاینده های هوا هستند که نقش مؤثری در آلودگی هوا دارند. در نیشابور 3 کارخانۀ آسفالت باعث تولید این آلاینده ها شده و مشکلاتی را نیز برای محیط شهری و طبیعی ایجاد نموده است. در این پژوهش، ابتدا کارخانجات آسفالت سازی شناسائی و سپس اطّلاعات مورد نیاز در این رابطه جمع آوری گردیده است. از 3 کارخانۀ موجود، 2 کارخانه دارای سیستم سیکلون- اسکرابرتر بوده و کارخانۀ دیگر فاقد سیستم کنترل کننده     می باشد. برای ارزیابی سیستم های کنترل کننده این کارخانجات باید        نمونه برداری ذرات معلق در زمانی که کارخانه فعال است انجام گیرد. برای ارزیابی این سیستم ها، با توجّه به یکسان بودن شرایط تولید در ساعات کار، 3 نمونه قبل و 3 نمونه بعد، از سیستم کنترل کننده برداشت شده است.

نتایج این نمونه برداری حاکی از آن است که ذرات معلق در خروجی این کارخانجات بین محدودۀ mg/m3 26137- 20859 و میزان ذرات معلق ورودی به سیستم موجود بین رنج mg/m3 77951- 67953 می باشند. با توجّه به این اعداد کارائی این سیستم ها در کارخانجات آسفالت شهرداری و تیراژ به ترتیب برابر با 9/68% و 1/73% محاسبه گردیده است. با عنایت به این کارائی، عملکرد سیستم های موجود از لحاظ غلظت ورودی پائین بوده است، زیرا انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا، کارائی اسکرابر را به تنهائی 98-95% بیان نموده است.

از دلایل بازدهی کم این سیستم ها می توان به موارد طراحی غلط، عدم نگهداری و بهره برداری مناسب و نیز آبدهی نامناسب اسکرابرتر اشاره کرد. در پایان پیشنهاداتی هم ارائه شده که این موارد برای تمامی کارخانه های ایران مؤثر هستند.

کلید واژه ها: سیستم های پالایش ذرات معلق، آلاینده های هوا، کارخانه های آسفالت، کارخانجات آسفالت شهرداری و تیراژ    

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید