روز جهانی درختکاری و هفته منابع طبیعی بر کلیه حافظان منابع طبیعی مبارک باد.

هرساله پانزدهم اسفند ما روز جهانی درختکاری و هفته منابع طبیعی در کشور ما فعالیتهای نمادینی برگزار می گردد که ضمن تشکر و قدر دانی از کلیه دست اندر کاران و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی در رابطه با روز جهانی درختکاری و اهمیت جنگل نکاتی یاد آوری می نمایم.

جنگل منطقه ای است که درختان، پوشش گیاهی غالب را در آن  تشکیل می دهند. جنگل در اعتدال آب وهوای محیط اثر زیادی دارد. سرمای زمستان وگرمای تابستان را کاهش می دهد. جنگل ودرخت را دستگاه تنفسی کره زمین می نامند، زیرا گاز کربنیک هوا را گرفته واکسیژن کافی در اختیار موجودات زنده می گذارد.جنگل اولین چراگاهی است که بشر در آن به دامپروری پرداخته است. جنگل همواره برای انسان مهم بوده است. در واقع بین تمدن وجنگل رابطه ای بر قرار است. پیدایش انسان وادامه حیات او مثل جانداران دیگر، وابسته به وجود جنگل بوده است وبشر اولیه از میوه درختان ونیز از طریق شکار حیوانات وحشی تغذیه می کرد.و..... بد نیست بدانیم که درخت دارای فواید زیادی مانند :1- تأمین اکسیژن2-ساخت دارو3- ساخت کاغذ 4- تصفیه هوا 5- حفاظت خاک 6- جذب آب 7- تولید میوه ودانه 8- تأمین علوفه و.......بر اساس نظر اکولوژیستها (بوم شناسان)  درختی که پنجاه سال عمر دارد ارزش زیستی آن شش هزارو هشتصد دلار (6800000 هزارتومان) پول رایج کشور ایران است .فراموش نکنیم ، علی رغم کار های مفیدی  که در زمینه حفاظت از منابع طبیعی صورت گرفته آمار جنگل ها را در این سه دهه از 18000000میلیون هکتار به 12000000میلیون هکتار ویاکمتر رسانده ایم این زنگ خطری برای همه دوستداران منابع طبیعی ،جفای به نسلهای آینده  و مشکلات زیادی است  که هم اکنون برای خودمان ایجاد کرده ایم. به هر حال روز جهانی درختکار وهفته منابع طبیعی روز هماهنگی بین بخشی کلیه نهادها برای حفاظت از جنگل ومرتع ارتقاء جایگاه کشور دربین دیگر کشورهای جهان که هم اکنون کشور مادر بین 56 کشور دارای جنگل مقام چهل وپنجم را دارد.  ضمن توجه به فعالیتهای نمادین، کاشت درخت از جنگلهای موجود حفاظت جدی بعمل آوریم و حتی المقدور از قطع درختان با ارزش جنگل کبیر کوه بی نظیر ورشته کوه های مجاور آن جلوگیر صادقانه به عمل آوریم، بدانیم  که: جنگل های پیش از پیدایش انسان بوده اند  و بیابانها بعد از انسان بوجود آمده اند.

محمد فیضی

مسئول گروه یاوران محیط زیست و منابع طبیعی سیمره دره شهر

 

/ 0 نظر / 14 بازدید