/ 4 نظر / 71 بازدید
دلسوخته طبیعت فراموش شده زاگرس

با توجه به تعمدی بودن حریق به یاد جمله ای ماندگاراز تیم مک میلان افتادم که گفت ما 200 سال است که با طبیعت مبارزه مینماییم وهم اکنون ان را تا سرحد مرگ برده ایم.

دلسوخته طبیعت فراموش شده زاگرس

این حریق تعمدی بوده ومسبب ان باید شناسایی وبه اشد مجازات برسد

حسن الهامی

باسلام.ملتی که ادعای تمدن چندین هزارساله داردواگه سخنی درموردفرهنگ به میان آید فوری ماایرانیان را بافرهنگ ترین مردمان معرفی میکنند.اما هیچ ازخودبرسیده ایم نمود این فرهنگ کجاست؟علاقه به طبیعت ودوست داشتن آن یکی ازمحورهای اصلی فرهنگ است ولی بعضی ازافرادبی توجهی کرده وبااعمال نسنجیده موجب آتش سوزی میشوندومنابع آبی مردم را به خطرانداخته واینچنین نعمات الهی را نابود میکنند..

م

سلام میشه لطفا این کفران نعمت رو توضیح بدین؟!