روزجهانی مقابله با بیابان زاییThe World Day to Combat Desertification

این زنگ خطری برای کل بشریت است که در مورد این مناسبت فعالیتهایی هر چند نمادین انجام دهند.اصولاً بیابان زایی یعنی تبدیل زمین های حاصلخیز به بیابان به دلیل نزول کیفیت خاک وکمبود رطوبت. این پدیده بیشتر در زمین های خشک حاشیه بیابان های جهان، یعنی سرزمین هایی که حدود یک میلیارد نفر در آن زندگی می کنند، اتفاق می افتد. این پدیده بر 70درصد اراضی سرزمین های خشک و25درصد کل زمین های جهان اثر می گذارد، از این نظر است که باید همه جهانیان به این مهم توجه نمایند. یکی ازعلل پدیده بیابان زایی، تغییر شرایط آب و هوایی است، که شامل کم شدن میزان بارندگی،خشکسالی های متوالی، گرم شدن جوزمین، آلودگی هوای شهرها و ازدیاد گاز کربنیک که در افزایش دمای جو زمین دخالت دارد. یکی دیگر از عوامل بیابان زایی، فعالیتهای انسانی است، که موجب تبدیل زمین های کشاورزی به مناطق مسکونی، تبدیل جنگل ها ومراتع به زمین کشاورزی، توسعه فعالیت های ساختمانی و صنعتی در اراضی قابل کشت،عدم رعایت اصول صحیح کشاورزی و آبیاری، چرای بی رویه دام ها و .....را می توان نام برد. بد نیست که بدانیم 80درصد وسعت ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهند و هر ساله 1تا5/1میلیون هکتار به کویر های ایران افزوده می شود و تنها راه جلوگیری از بیابان زایی حفاظت از درختان، مراتع وجنگل ها عامل موثر در حفظ خاک و کاشت گل وگیاه ودرختکاری موجب کاهش تخریب خاک می شود.به این جمله توجه داشته باشیم که:جنگل ها پیش از پیدایش انسان و بیابان ها پس از انسان بوجود آمده اند.

 

                                محمد فیضی                     

مدیر گروه یاوران محیط زیست سیمره دره شهر

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
صاحب نظر

با سلام آلودگي هوا در استانهاي غربي تأييدي بر اين مطلب شماست واقعاً اين كار راه حل دارد چرا كسي به فكر حل اين موضوع نيست آيا مسئولين نمي دانند كه مردم بيشترين چيزي كه مصرف مي كنند هواست چرا كشورهاي همسايه ما كه در اين بحران نقش دارند براي حل مشكل با آنها در اين رابطه كسي صحبت نمي كند چرا در مسير باد خاكستر به باد مي دهند.