افعالیتهای بدون ارزیابی زیست محیطی در حوضه های آبخیز تهدید ادامه زندگی آیندگان!

بر همگان روشن است که بسیاری از تهدیدهای زیست محیطی؛ تخریب منابع و آلودگی ها نتیجه فعالیت های غیر منطبق با محیط زیست می باشد.از این نظر آگاه بودن آحاد جامعه بخصوص برنامه ریزان؛ مدیران و سیاستگزاران  و آشنایی آنها با ارزش و اهمیت حفظ محیط زیست برای ادامه زندگی بشر امری مهم می باشد.دسترسی به آب شیرین و تمیز یکی از مهمترین موضوعات مطرح برای انسان امروز است.و تنها تأمین کننده این نیاز اساسی حوضه های آبخیز هست که علاوه بر خشکسالی؛ و ریزگردها و آتش سوزیهای عمدی فعالیت های بدون ارزیابی محیط زیست نیز تهدیدی عمده  حوضه های آبخیز و ساکنان و مجاور آنها است. فعالیت های این چنینی ؛طرح مدیران سبز اندیش که از سال 1384توسط دفتر مشارکت وآموزش همگانی سازمان حفاظت محیط زیست برای مخاطبین اثر گذار دردستور کار بود نتیجه باید این گونه باشد؟ چرا از ابزار و تکنولوژیهای جدید برای فعالیت های راهسازی استفاده نمی شود؟به بهانه راه؛ سد , تونل, باید آب شرب نسل آینده را قطع نمود؟ کی پاسخگوست؟تخریب سرزمین یعنی چه؟ و..............حوضه های آبخیز درتمام  استانها  تأمین کننده آب شرب و کشاورزی  شهرستان و  بخش ها و دهستانها و روستاها با این روند بهره کشی بحران کم آبی را در کشور تشدید خواهد نمود مصداقهایی از این بی مهریها به طبیعت قابل ملاحضه هست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

پشت این نوع فعالیت ها در بالا مناظر زیبای زیر هست که با این روندتخریبی چیزی از کبیرکوه در آینده ای نه چندان دور باقی نخواهد ماند!!!!!!!!! قضاوت با شما!!پاسخگوی نسل آینده چه کسانی هستند؟تصاویری از آبشار تختان مرداد93  :

محمد فیضی

یاوران محیط زیست سیمره (یاوران منظومه شمسی)

/ 2 نظر / 63 بازدید
دوستدار طبیعت ایران زمین

سلام از اینکه شما در جهت تنویر افکار عمومی و آشنایی با محیط زیست فعالیت می نمایید خدا بهتون اجر بدهد ای کاش همه مردم می فهمیدن که طبیعت متعلق به آنها و نسل آینده است و مسئولین نیز در این مورد تلاش بیشتری می نمودند.

ترنج

سلام مطالب زیبایی در عین واقعت امر نوشتین مدتییست مطالب به روز ندارین ؟ نگران شدیم