تنوع زیستی و اهمیت آن

هرساله اول خرداد ماه مصادف با بیست ودوم ماه می، روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است در این روز نیز فعالیتهایی در تمام دنیا انجام می گیرد جهت یاد آوری و اهمیت تنوع زیستی مطا لبی به سمع ونظر دوستداران می رسانم. تنوع انواع حیات در کره زمین،شامل: ژن ها، گونه ها، زیست بوم ها و فرآیند بوم شناختی(اکولوژیکی) موجود در را تنوع زیستی می گویند.تنوع گونه های گیاهی وجانوری نیز بخشی از تنوع زیستی است.تعداد ونوع گونه های موجودات زنده از نقطه ای به نقطه دیگر زمین متفاوت است وبه تنوع زیستگاه ها، میزان ونوع مواد غذایی، تغییرات طبیعی، وضعیت جغرافیایی وشرایط محیطی بستگی دارد. روند کلی تنوع از قطب به استوا رو به افزایش است.بارندگی زیاد موجب افزایش غنای محیط و افزایش گونه ها و خشکی منجر به کاهش گونه ها می شود. وجود تنوع زیستی حقی برای نسل های آینده است و به منظور واگذاری این حق به آنان باید در حفظ شرایط طبیعی محیط زیست کوشش شود. تنوع زیستی عرصه های مطلوب بهره گیری چند جانبه را برای کلیه افراد بشر در حال و آینده فراهم می سازد. متأسفانه هم اکنون تنوع زیستی به نحو مخاطره آمیزی در حال از بین رفتن است. عوامل کاهش تنوع زیستی دو دسته اند: عوامل طبیعی و عوامل مصنوعی. عوامل دسته دوم که ساخته بشر است،در دو قرن اخیر به انقراض گونه ها شتاب فراوانی داده است.دوستداران وحافظان تنوع زیستی در این روز فعالیت هایی مانند،انتشار مطالب در مورد تنوع زیستی، خریداری پرندگان و آزادی آنها در کوهستانها آموزش وبرخورد با بهره برداری بی رویه از گیاهان دارویی و غذایی  ......از حداقل کارهایی است، که به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی می توان انجام داد.

محمد فیضی

مسئول گروه یاوران محیط زیست ومنابع طبیعی شهرستان دره شهر

 

/ 0 نظر / 26 بازدید