/ 3 نظر / 14 بازدید
آرش فاضلی- دانشجوی دکتری اصلاح نباتات

اگر باز هم یک بزرگ ترى بیاید و بگوید «اون قدیما ...» براى چند هزارمین بار پیشانى را چین مى اندازیم و مى گوییم «اون قدیما دیگه گذشت...» اما این بار باید به چنین جمله اى توجه کنیم که: «اون قدیما میوه ها مزه دیگرى داشت. سیب زمینى و پیاز هم طراوت دیگرى داشت. میوه هاى حالا دیگه اون مزه قدیم را نمى دهد. انگار دیگه خاک ها فرسوده شده اند و نمى توانند محصول مناسب بدهند...» تعجب نکنید چرا که این صحبت ها درست است. آلودگى خاک افزون بر این که ضربات جبران ناپذیرى بر پیکره محیط زیست مى زند موجب مى گردد که سموم خطرناکى وارد محصولات کشاورزى شده و بر روى انسان تأثیر منفى بسیارى بگذارد. کاربرد روز افزون و بی رویه سموم در منطقه تاثیرات نامطلوبی روی سلامت افراد جامعه خصوصا خود کشاورزان منطقه و خاک های منطقه داشته که به علت عدم شناخت کشاورزان از مضرات و عواقب ناشی از کاربرد بی رویه کود و سموم شیمیایی نیازمند اطلاع رسانی سریع می باشد. به طور مثال، طبق تحقیقات به عمل آمده طعم غیر طبیعی خیار به علت وجود بقایای سم و کود باقی مانده در آن است که در هنگام مصرف سم حداقل بایستی 21 روز از دوره کارنس سم بگذر

درسا

گل اگر خشک شود ساقه ان می ماند دوست اگردور شود خاطرهاش می ماند

شمس الدین یاری - حسن الهامی

چقدر خوب بود آن اندازه كه افراد عادي كه هيچ گونه مسئوليت رسمي در زمينه حفظ محيط زيست ندارندو شب وروز تمام هم وغم خود راصرف آموزش در راستاي حراست از محيط زيست مي نمايند كساني كه مسئولان مستقيم و حقوق بگيران اين مقوله هستند هم زره اي از وقت خود را صرف بازديد و برنامه ريزي و تمهيدات لازم در جهت نگه داري محيط زيست به كار مي بردند