پرندگان در زندگی مانقش زیادی دارند

 

 

درمیان مهره داران پرندگان به سبب برخورداری از قدرت پرواز صاحب وسیعترین محیط در جهان، یعنی هوا، هستند. پرندگان می توانند دفعتاً نقل مکان کنند، واین جابجای سریع از محیطی به محیط مناسبتر برای بسیاری از گونه ها به علت نیازهای خاص تغذیه ویا شرایط اقلیمی، اهمیت حیاتی دارند.لذا امروزه باتخریب زیستگاهها،وبا تخلیه زباله ها وپسابهای خانگی و کشاورزی وصنعتی به رودخانه ها ودریاها،استفاده بیش از حد  سموم شیمیایی برابر گزارش فنی اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست جهانی (IUCN) بسیاری از آنها در خطر انقراض که نیاز است ما در رفتار خود و تنوع گونه ای که این گروه از مهره داران در زندگی حال و آینده بشر دارند مورد توجه قرار گیرد..... .... ..........

/ 0 نظر / 28 بازدید