یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

روزجهانی مقابله با بیابان زاییThe World Day to Combat Desertification
ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۸   کلمات کلیدی: بیابان زایی ،بهبود زندگی ،روز جهانی بیابان زدایی ،آبهبود خاک

هر ساله 17ماه ژوئن(17 June) مصادف با 27 خردادماه روز جهانی بیابان زایی نامیده شده است شعار امسال این روز جهانی:

،«بهبود خاک درهرجا بهبود زندگی در همه جا»  ENHACING SOILS ANYWHERE  ENHANCES LIFE EVERYWHERE  )

 در مورد  اهمیت این روز مطالبی بیان می گردد. در اثر پدیده بیابان زایی هر ساله حدود 12 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل ها در سراسر جهان به بیابان تبدیل می شود.....بقیه در ادامه مطلب