یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

نقش مدیران اندیشمند فرهیخته در ترویج فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱   کلمات کلیدی: یاوران محیط زیست ،دکتر محمد مراد مریدی ،فرهنگ زیست محیطی ،آموزش وپرورش

یاور محیط زیست و ریاست جدید اداره آموزش وپرورش  وپرورش شهرستان

 

جناب آقای دکتر مریدی در کنار رودخانه سیکان ارائه طرح مدیریت آب این رودخانه

دومین نفر از راست دکتر مریدی ورزش دوست و پیگیر مسائل ورزشی فرهنگیان قبل از مدیریت

محیط زیست در هرکشور یک ارگان ویا نهاد رسالت اداره آن را برعهده دارد، ولی در کشور ما بخاطر شرایطی که قانون تا کنون تعیین نموده اجزاء تشکیل دهنده محیط زیست به نهادها و ارگانهای مختلفی سپرده شده است، که این کار موجب گردیده تا آن رسالتی که دستگاه در امر مربوطه داشته موازی با کار دستگاههای دیگری باشد. مثلاً حفاظت از جنگلها وظیفه سازمانی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور هست، امور مربوط به آبهای کشور و نحوه بهره برداری از آنها را وزرات نیرو بر عهده دارد، برای ادامه حیات و بقای جنگلها باید زنجیرهای غذایی را در جنگل حفظ نمود که این کار به سازمان حفاظت محیط زیست کشور سپرده شده است و........... که امید است مجلس محترم شوارای اسلامی با تصویب قانونی راهگشا برای واگذاری امور مربوط به محیط زیست کشور را به یک دستگاه واحد که تمام اجزای محیط زیست که مرتبط با هم هستند سپرده شود که فردا دیر خواهدبود وضعیت محیط زیست کشوربا این نگرشهای موازی کارانه نگران کننده تر!!!!.....ازطرفی وظیفه حفاظت از محیط زیست طبق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور که از اصول مترقی و پیشرفته کشورایران هست به همگان سپرده شده در اینجا پای تعلیم و تربیت نیز به میان کشیده می شود، یکی از دستگاههایی که نقش کلیدی و مهم در تعلیم و تربیت تمام جامعه مدنی داشته آموزش و پرورش هست، که برای تحقق اصل پنجاهم قانون اسای نقش محوری در راستای اجرایی شدن این اصل برای بهتر شدن وضعیت زندگی همه مردم خواهد داشت . جا دارد آموزش و پرورش با تدوین کتب درسی مناسب در این راستا برای آموزش آنها در مقاطع  تحصیلی مختلف نقش اساسی خود را ایفا نماید. تا تحقق این کار بزرگ هستند و بوده اند انسانهایی که در کنار مباحث مختلف درسی به رسالت خویش بصورت خود جوش برای ترویج فرهنگ زیست محیطی در جامعه  عمل نموده اند،و در جهت ارتقائ آموزش و مباحث محیط زیست در کشورکارهای بزرگی انجام داده اند ، می توان به جناب آقای دکتر محمد مراد مریدی یاور محیط زیست و منابع طبیعی کشور اشاره نمود که  تا کنون در سمینارها کنفرانسهای مختلف علمی و دادن دهها مقاله در مجلات، ارائه سخنرانی و میزگردهای علمی، تربیت دهها نفر متخصص در کشور تربیت بیش از هزارها دانش آموز و دانشجو.... که سالهاست در این راستا فعالیت داشته اند و هم اکنون به ریاست اداره آموزش و پرورش منصوب گردیدند. جا دارد این انتخاب شایسته و مبارک را که برای اولین بار است ما در سطوع کلان مدیریتی تعلیم و تربیت دستگاه آموزش وپرورش از انسانهای فرهیخته ای مانند ایشان استفاده شده به خانواده بزرگ آموزش و پرورش کشور جامعه فرهیخته فرهنگیان و نهادهای حافظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت کشور تبریک عرض نماییم، و برای آن عزیز آرزوی توفیقات بیشتر در راستای تحقق اهداف تربیتی جهت پرورش انسانهای یاور محیط زیست و منابع طبیعی درکشور برای حفاظت از انفال الهی که امانت نسل آینده است را از حضرت حق خواهانیم.چه خوب است این اتفاق مبارک در جای جای کشور اتفاق افتد تا شاهد نقش آفرینی فرهیختگان در حفاظت از آب و خاک این کشور باشیم. تشکل یاوران محیط زیست سیمره برایجناب دکتر محمد مراد مریدی در اخذ مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارد. 

محمد فیضی

یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی)