یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

آتش سوز عمدی بی مسئولیتی سود جویی فرصت طلبان آخریق رمق از تالاب ماه پاره گرفت
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٤   کلمات کلیدی: تالاب ماه پاره ،نگین دره شهر ،تغییرکاربری تالاب ،مه پاره

تصاویر تالاب ماه پاره  یک ماه پیش93/02/21:

تصاویر زیر تالاب ماه پاره پس از یک ماه 93/03/21 قضاوت باشما:

در مورد اهمیت تالاب ماه پاره (مه پاره ؛ تکه از ماه در زمین) شهرستان دره شهر که در سمت راست جاده کوی طالقانی به روستاهای جمشید آباد و چمژاب قرار گرفته راه دسترسی به آن خیلی آسان است. وجه تسیمه ای که برای نامگذاری آن بکار برده شده است گویای خیلی از واقعیتها و ارزشهای زیستی خدادادی این پهنه آبی بی نظیر می باشد. متاسفانه بخاطر عدم آشنایی متولیان وقت و آشنا نبودن کشاورزان جامعه بومی محلی از اهمیت آن؛ کار بجایی رسیده که کم کم کاربری آن بخاطر عدم درک صحیح از این نشانه ها برای بهتر زندگی کردن مردم منطقه و جذب اکوتوریسم در شهرستان  طمع و سود جویی کار را بجایی رسانده که کل تالاب  درحال تغییر کاربری است. این تالاب درضلع شرقی شهرستان دره شهر با این شرایطی کنونی و مشکلات محیط زیستی و آلودگیهای مختلف  زیست محیطی (آلودگی هوا و بحث ریزگردها) احیای آن از نیازهای حیاتی مردم شهرستان دره شهر می باشد که امید است اول جامعه بومی محلی و دوم  اندیشمندان این دیار با خرد جمعی برای احیای این تالاب با هم از هیچ کوششی دریغ نفرمایند. درد این تالاب مانند دیگر تالابهای کشور یکی از مشکلات زیر می باشد که قابل حل می باشد: اثر عدم وجود شاخص های مدیریتی، مدیریت غیرکارآ، بهره برداری نامعقول، تغییر و تبدیل کاربری زمین های تالابی، شکار و صید غیرقانونی و صدور مجوز های بیش از حد توان تحمل، کم آبی و خشک سالی، وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیر بومی در منطقه و........ شدت و ضعف عوامل تهدید و معضلات تالاب ها به ارزش، اهمیت و میزان نقش آن ها در تامین مایحتاج زندگی مردم منطقه بستگی دارد.هرچقدر نیاز مردم به منابع تالاب بیشتر باشد و روابط اکولوژیک آن ها محکم تر باشد،بهمان اندازه نیز استفاده بیشتر از منابع طبیعی تالاب می شود و تالاب را بیشتر دچار معضل می کند.این امر زمانی به حد اکثر خود می رسد که استفاده از تالاب بدون آگاهی از توان اکولوژیک آن باشد و اطلاعات علمی در باره تولیدات تالاب موجود نباشد.  ارزش زیستی هرهکتار تالاب بیش از هر هکتار جنگل و زمین کشاورزی می باشد که احیای آن ارزش خاصی به زمینهای کشاورزی مجاور تالاب خواهد داد که موجب خرسندی کشاورزان منطقه و استفاده بهتر از منابع آبی تالاب خواهد شدبله تفکر احیایی تالاب مابقی رمق آن با آتش سوزی اخیر گرفته شدو شعار روز مقابله با بیابان زایی این است:زمین به آیندگان تعلق دارد، بیاییم آن را در مقابل اثرات تغییر اقلیم حفظ نماییم .

محمد فیضی

یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی)