یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

ضرورت توجه به گردشگری(اکوتوریسم) بانگرش اکولوژیکی و ارزیابی اثرات زیست محیطی...
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳   کلمات کلیدی: ژئوتوریسم ،زاگرس ،نگرش اکولوژیکی ،ارزیابی اثرات محیط زیست

نخستین همایش ملی ژئوتوریسم در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه 93 در محل سد و نیروگاه سیمره با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای دره شهر، آبدانان؛ پلدختر؛جهاد دانشگاهی استان ایلام؛سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دره شهر برگزار گردید دراین همایش علمی که با حضور متخصصان رشته های مختلف در زمینه اکوتوریسم و پتانسیل این صنعت برای توسعه پایدار در زاگرس مباحث مختلفی طرح گردید مقاله ای نیز  تحت این عنوان:«ضرورت توجه به گردشگری(اکوتوریسم) بانگرش اکولوژیکی وارزیابی اثرات زیست محیطی در مدیریت جنگلهای زاگرس» ارائه گردید که خواندن آن  در ادامه مطلب خالی از لطف نیست.

محمد فیضی

یاوران محیط زیست سیمره (یاوران منظومه شمسی)


مهمترین عوامل موءثر درتخریب این اکوسیستم حیاتی، و محدودیتهای مدیریتی بهینه این اندوخته های الهی نیز اشاره گردیده است. نقش ارزیابی اثرات زیست محیطی در هدایت درست فعالیت های انجام شده در منطقه زاگرس با توجه به توان اکولوژیکی  و شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر منطقه مورد نظر در جذب گردشگران و تجزیه تحلیل و ارائه یک دیدگاه واحد تحقیقاتی با هدف مطالعه همه جانبه حوضه های آبخیز زاگرس جهت فراهم نمودن اطلاعات اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، در اجرای ارزیابی اثرات زیست محیطی لازم و ضروری بوده و در ادامه اهمیت شفاف سازی سیاستهای دست اندر کاران  نهادهای متولی بادر نظر گرفتن یک استراتژی مناسب در مدیریت علمی از اندوخته های طبیعی و توجه نمودن به توسعه پایدار و فراهم نمودن فرصتهای شغلی نو و توقف فعالیت های تخریبی تحت هر عنوان (اکوتوریسم و...) دراین اکوسیستم حیاتی مورد تأکید قرارگرفته است. 

مهمترین عوامل تخریب این جنگلها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :                                                           

1-افزایش تعداد دام جنگل نشینان

2-قطع درختان برای تامین سوخت با حذف یارانه سوخت.

3-شاخه زنی درختان بلوط، به منظور تهیه علوفه

4-تبدیل جنگل به اراضی زراعی کم بازده

5- انجام طرح های بدون ارزیابی زیست محیطی  در زاگرس بخصوص سد وراه سازی سازی.

6- حضور گردشگری بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی  در استانهای زاگرس نشین بدون در دوفصل بهار و تابستان.

7-عدم مدیریت هماهنگ و بهره کشی های خارج از توان اکولوژیکی(شناسایی منابع؛تجزیه تحلیل و جمع بندی؛ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست.

8- هماهنگ نبودن نهادهای حفاظت کننده با بهره بردار(سازمانهای حفاظت کننده با بهره بردار)

9- عدم شناخت از پیچیدگی این اکوسیستم.

10- عدم شناخت از ارکان توسعه پایداردر مدیریت علمی اکوسیستم زاگرس.

11- وارد نمودن گونه های گیاهی غیر بومی در نقطه خروجی حوضه های آبخیز.

12- عدم امنیت توسط طبیعت گردان در اکوسیستم زاگرس و از بین رفتن زنجیرهای غذایی بخصوص( فون)و به طبع آن فلورمنطقه.  

پیشنهادات مطرح شده هم برای حفظ زیست بوم زیبا و بی نظیر و حیاتی زاگرس و توسعه صنعت گردشگری به شرح زیر ارائه می گردد:

-توسعه گردشگری طبیعی (اکوتوریسم)در کشور بدون  توجه به ارزیابی محیط زیست و آموزشهای لازم ازسوی متولیان به یک مشکل جدی مبدل گردیده است.

2- تدوین طرحی جامع و برنامه ریزی منسجم و هدفمند برای  پیشگیری از گسترش  آتش سوزی که بیش از یک دهه است  به زاگرس امان نمی دهد(900 مرتبه آتش سوز فقط در سال 89).

3-حمایت و حفاظت علمی و اصولی از فون و فلور منطقه برای جلوگیری از گونه های در حال انقراض و جذب اکوتوریست.

4-توجه ویژه به حفظ تالابها و دریاچه های حوزه  زاگرس که زمینه حضور فعال اکو توریسم در منطقه بوده که متاسفانه تا کنون ثبت نشده اند(تالابهای سیاب درویش ؛ چکر ؛ بیشه دالان , دریاچه های دو قلوی آبدانان، احیای تالاب خشک شده ماه پاره؛ که مانند نگینی در منطقه می درخشید.

5-افزایش مناطق حفاظت شده در زاگرس درعرصه های بکر.

6- اهمیت دادن  به مسئله فقر و اعتیاداز سوی نهادی مرتبط.

7- امروز دنیا به فکر حفاظت از دو سد طبیعی هست ومدیریت منابع آبهای زیر زمینی و سطحی وجلو گیری از استخراج بی رویه و هدر رفت آنها یکی از راهکارهای مهم جذب گردشگری در منطقه می باشد.

8-لغوصدور پروانه شکاردر زاگرس و حوضه آبخیز کبیرکوه آن  تا یک دهه با توجه به انقراض بسیاری از گونه های جانوری آن (پدیده خشکیدگی درختان بلوطش).

9-برای حفظ زیبایهای زاگرس مدیریت علمی پسماند و حمایت از روش تفکیک  زباله در مبدأ و بخاطر کمبود زمین مناسب برای دفن پیشنهاد زباله سوز  برای مدیریت مواد زاید جامد شهری برای تمام استانهای زاگرس نشین بخصوص شهرسانهای مجاور کبیرکوه آن.

10-جلو گیری از برداشت بی رویه و غیر اصولی از معادن سنگ ؛ خاک وماسه و حساسیت  دقت در انجام    پروژه های صنعتی مانند کارخانه سیمان که اهمیت زاگرس فقط و فقط در آبخیز داری و  اکوتوریسمی هست.

11- فرهنگ سازی توسعه رشته های علمی مبتنی بر محیط زیست و حفظ طبیعت زیبا و تمدن ساز زاگرس و آبخیز داری و  بهداشت و درمان در مراکز علمی مجاور زاگرس برای استفاده خردمندانه ساکنان این حوضه آبخیز از این وسیعترین و مهمترین زیسست بوم کشور.

12- انجام توسعه پایداردر چهار چوب طرح های ارزیابی زیست محیطی و آمایش سرزمین ؛ ارزانترین؛و موثرترین راه حل مشکل تخریب محیط زیست زاگرس بوده  و تنها راهی است که موجب بازدهی اقتصادی و رفاه اجتماعی   و توسعه گردشگری طبیعی و بهبود وضعیت معیشتی زاگرس نشینان خواهد. 

                                              محمد فیضی 

                                               یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی)