یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

نشست سازمانهای مردم نهاد با روسای سازمانهای محیط زیست و جنگلها ومراتع آبخیز داری
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۸   کلمات کلیدی: سازمان های مردم نهاد ،یاوران محیط زیست سیمره ،محمد فیضی ،سازمان حفاظت محیط زیست

در تاریخ 19 و 20 اسفند سازمانهای مردم نهاد کشور برای بحث و بررسی مسایل مختلف محیط زیست  در سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع گرد هم آمدند و مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی را با مسئولین مربوطه در میان گذاشتند .ریاست سازمان محیط زیست خانم دکتر ابتکار؛مدیرکل دفترمشارکتهای سازمان جناب آقای مهندس درویش و دکتر فرشچی و مشاورین سازمان محیط زیست آقایان دکتر کهرم و دکتر ویسی مسایل و مشکلات محیط زیست کشور را از  زبان سازمانهای مردم نهادشنیدند و مطالبات نمایندگان سازمان های مردم نهاد را را پذیرفتن و به سئوالات مختلف و دغدغه سازمان های مردم نهادنیز  پاسخ دادند. در سازمان جنگلها و مراتع نیز ریاست سازمان جنگلها و مراتع آبخیز داری کشور جناب آقای مهندس جلالی و  دکتر توفیقی بحق دغدغه ها و مشکلات پیش روی سازمان جنگلها  و مراتع و آبخیز داری  و انتظار این سازمان از تشکلهای غیر دولتی مطرح فرمودند در نشست سازمانهای مردم نهاد با رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری اتفاق مهمی که در آینده ای نزدیک در سازمان جنگلها شاهد آن خواهیم بود تشکیل دبیرخانه ملی هماهنگی سازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی برای مدیریت بهتر جنگلها و مراتع کشور با حضورفعال نمایندگان سازمان های مردم نهاد در کنار مسئولین سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری بود.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای مهندس باهنر در جمع سازمان های مردم نهاد بخشی از نکته نظرات خود را دراین همایش بیان فرمودند و بدون داشتن وقت برای گرفتن نظرات سازمان های مردم نهاد جلسه را ترک که امید است مسئولین سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور آنها را به مرکز قانونگذاری کشور  منتقل نمایند.

یاوران محیط زیست سیمره (یاوران منظومه شمسی)