یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

فریاد هماهنگ تشکلهای محیط زیستی زاگرس نشین برای نجات زاگرس در شهرستان خرم آباد
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٦   کلمات کلیدی: مجلس شورای اسلامی ،دکتر عبدی نماینده خرم آباد ،سازمانهای مردم نهاد ،نجات زاگرس-محمد فیضی

 

 درتاریخ  1392/05/29روزسه شنبه اعضای تشکهای زیست محیطی 9 استان زاگرس  نشستی علمی برای بررسی وضعیت کلی محیط زیست و منابع طبیعی در زیست بوم زاگرس باحضور مدیرکل دفتر مشارکتهای سازمان محیط زیست کشور جناب آقای دکتر قیومی,نمایندگان استان لرستان در مجلس شواری اسلامی آقایان دکتر عبدی و توکلیمدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان,مدیرکل  حفاظت محیط زیست استان چهارمحال بختیاری,مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان؛مسئولین آموزش ادارات کل محیط زیست استانهای؛ ایلام جناب آقای مهندس علیرضامحمدی ,همدان جناب آقای مهندس ایزدی؛چهار محال بختیاری, اصفهان؛استاندار لرستان؛ رئیس کل دادگستری لرستان؛با هماهنگی اعضای سازمانهای مردم نهاد استان لرستان درمحل پردیس دانشگاهی علامه طباطبایی شهرستان خرم آبادتشکیل گردیدطرح موضوعات و مباحثی  مانند: زوال درختان بلوط در استانهای زاگرس نشین؛منابع ملی و قوانین؛حفاظت از جنگلها؛مدیریت پسمانددراستانهای زاگرس نشین خشکسالی؛ریزگردها؛بیابازایی؛گردشگری ومحیط زیست؛آتش سوزی در این همایش یک روزه از طرف صاحب نظران دعوت شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که جمع بندی نهایی و خروجی این همایش علمی را اداره کل محیط زیست استان لرستان برای پیگیری نهایی مصوبات این نشست علمی را از طریق سطوح مختلف مدیریتی کشور اعم ازطریق نمایندگان محترم فراکسیون استانهای زاگرس نشین مجلس شورای اسلای ؛قوه محترم قضائیه؛دولت وحدت و امیدمطالبات بحق استانهای زاگرس نشین برای حفاظت از زیست بوم درحال تهدید و تخریب زاگرس اقدامات عاجل را از این نشست خواستار شدیم به امید تحقق دستاوردهای این نشست علمی برای همه عزیزان حاظر در جلسه و احساس  و لمس حلاوت و شیرینی آن توسط زاگرس نشیننان در آینده ای نزدیک.سازمان مردم نهاد یاوران محیط زیست سیمره نیز ضمن تشکر و سپاس ازاعضای تشکلها و دبیر شبکه تشکلهای زیست محیطی استان لرستان بخاطر تدارک و ضرورت به موقع  تشکیل این همایش علمی امید است دیگر استانها تاتحقق اهداف این همایش و رفع دغدغه های زاگرس و ساکنانش و ایجاد امنیت واقعی زیستی در زاگرس ادامه هر چند ماه یکبار ادامه داشته باشد.

محمد فیضی

سازمان مردم نهاد یاوران محیط زیست سیمره