یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

همایش روز جهانی تنوع زیستی،تنوع زیستی گردشگری پایدار
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/٥/٧   کلمات کلیدی: تنوع زیستی ،اشتغال ،شهرزاد خرم نژادیان ،گردشگری پایدار

حفاظت از تنوع زیستی،ایجاد اشتغال،گردشگری پایدار

محمد فیضی[1] دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

شهرزاد خرم نژادیان[2] مدیر گروه آلودگی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد  دماوند.

یاسر لطفی[3]عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد ایلام

 

چکیده

تنوع انواع حیات در کره زمین،شامل: ژن ها، گونه ها، زیست بوم ها و فرآیند بوم شناختی(اکولوژیکی) موجود را تنوع زیستی می گویند.تنوع گونه های گیاهی وجانوری نیز بخشی از تنوع زیستی است.تعداد و نوع گونه های موجودات زنده  به تنوع زیستگاه ها، میزان و نوع مواد غذایی، تغییرات طبیعی، وضعیت  جغرافیایی و شرایط محیطی آنها بستگی دارد. روند کلی تنوع از قطب به استوا رو به افزایش است.بارندگی زیاد موجب افزایش غنای محیط و افزایش گونه ها و خشکی منجر به کاهش گونه ها می شود.وجودتنوع زیستی حقی برای نسل های آینده است و به منظور واگذاری این حق به آنان باید در حفظ شرایط طبیعی محیط زیست کوشش شود. گردشگری یا اکوتوریسم می تواند برای جوامع بومی محلی جایگزین مناسبی برای بسیار از صنایع مخرب باشد.ایجاد هر نوع صنعت نیازمند تأمین و مصرف مواد و درنتیجه تخریب طبیعت را به دنبال دارد ولی  درتنوع زیستی و صنعت اکوتوریسم و گردشگری مجبور هستیم تمام ساختارهای طبیعی را حفاظت نماییم. در این نوشتار به اهمیت تنوع زیستی و نقش آن در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار پرداخته می شود.                                                                                                                                                                      

 واژه های کلیدی: تنوع زیستی،اشتغال، توسعه پایدار، گردشگری


.نویسنده اول.[1]

.نویسنده دوم.[2]

. نویسنده سوم.[3]