یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم بودجه داده شما صرف نجات زاگرس نشد!!1
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/۱۳   کلمات کلیدی: قطع درختان به بهانه خشکیدگی ،زاگرس ،محمد فیضی ،حوضه آبخیز

دریک اقدام درخور ستایش و توجه به مشکلات مهمترین اکوسیستم حیاتی کشور یعنی زاگرس دولت یازدهم با اختصاص مبلغ قابل توجه 250000000000ریالی برای حل مشکلات  سالهای بی توجهی و ندام کاری در زاگرس را می توان در کارنامه درخشان دولت یازدهم دید. اما افسوس که این بودجه به نهادهای بهره بردار داده شد بجای حل و رفع و فشارهایی که بر اکوسیتم حیاتی زاگرس هست باز به بهانه خشکیدگی و بیمار موجب قطع و شاخه زنی در دهها هکتار از جنگلهای بلوط غرب کشوربا دستور مسئولین متولی جنگلها و مراتع و آبخیز داری بودیم.ایا این درختان بلوط بیمار بوده اند که اینچنین باید قطع شوند یا کسانی که خود............!!!!!!!!!!!بمانداین چند تصویر زیر دقت فرماییدقضاوت باشما بقیه تصاویر در ادامه مطلب ببینید!!!!!!!!!!!!!!!!

محمد فیضی

مسئول یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی)