یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

 

نام و نام خانوادگی: اردوان نیکنام                   تاریخ فارغ التحصیلی: 1386                                               

رشته: مهندسی محیط زیست                                گرایش: آب و فاضلاب 

استاد راهنما: دکتر مهدی فرزادکیا                      

استاد مشاور: دکتر رامین نبی زاده نودهی

عنوان پایان نامه به فارسی: مدل روند آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی در شهرستان ممسنی

چکیده:

دشت های نور آباد و فهلیان در شهرستان ممسنی، در جنوب غربی ایران و شمال غربی استان فارس واقع شده اند. عمده نیازهای آبی این منطقه، از منابع آب زیرزمینی که دارای سفره هائی غنی نیز هستند، تأمین می گردد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی و بررسی علل و عوامل آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی این منطقه و تحلیل روند آلودگی این منابع در آینده می باشد. لذا علاوه بر بررسی نتایج 10 ساله مقادیر نیترات منابع آب شرب شهرهای نورآباد و مصیری، به مدت دو سال نیز به برداشت نمونه از دشت ها و نیترات سنجی آن ها اقدام گردید.

بکارگیری مدل vs2di در شبیه سازی، منجر به تائید روند افزایشی آلودگی نیتراتی منابع در آینده گردید، امّا آنالیز نتایج سنوات اخیر نمونه برداری ها با کمک نرم افزارهای Arcview Gis3.2 Eviews, SPSS, حاکی از روند رو به رشد آلودگی در این منابع می باشد. در توضیح دلایل این وضعیّت، می توان کمبود اطّلاعات پایۀ مستند و بهنگام از دشت ها برای مدل سازی، انجام عمل مدل سازی فقط برای منابع آهکی و عدم اجرا برای منابع آبرفتی منطقه، تغذیۀ خوب و کافی دشت ها و فعل و انفعالات و شرایط خاص و پیچیده در مدل سازی نیترات را برشمرد.

با توجّه به شغل و کسب اغلب ساکنین منطقه که کشاورزی است و کاربرد وسیع کودهای شیمیائی و بخصوص کودهای ازته، فعالیت های کشاورزی به عنوان علت عمدۀ آلودگی این منابع ارزیابی می گردند. در نهایت با بررسی ارتباط پارامترهائی نظیر الگوی کشت، نوع کشت، بافت و جنس خاک و عمق کاشت و غیره در این منطقه، پیشنهاداتی نیز به منظور جلوگیری از آلودگی بیش از پیش این منابع آب ارائه شده است.                                                                                                                  

کلید واژه ها: آلودگی نیتراتی، روند آلودگی، منابع آب زیرزمینی، شهرستان ممسنی