یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

عکس های این صفحه برگر فته از وبلاگ ((دره شهر گنجینه ای گمشده در اعماق تاریخ)) می باشد

(هزار در) قسمتی از شهر باستانی دره شهر

 سوختن درختان کبیر کوه