یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا آریا دوست

تاریخ فارغ التحصیلی: 1379                                   رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر سید محمود شریعت             

اساتید مشاور: دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد، دکتر فرامرز ترکیان

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی پتانسیل آسیب های زیست محیطی ناشی از حفاری چاه های نفت و گاز و ارائۀ راه حل های تقلیل

چکیده:

ارزیابی و شناخت اثرات یکی از راه های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار است، که می تواند بعنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه   زیست محیطی که در نتیجۀ اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای پدیدار    می شوند را، شناسائی نمایند.

با توجّه به افزایش تقاضای انرژی، وابستگی شدید اقتصاد به نفت و لزوم تثبیت سهم ایران در اوپک، انجام عملیات حفاری امری ضروری و حیاتی است. صنعت حفاری یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی ترین فعالیت های صنعتی در جهان بشمار می رود. این صنعت مانند هر فعالیت صنعتی دیگر در پایان پسماندها و ضایعاتی را به محیط بر می گرداند و در صورتی که برنامه ریزی مناسبی برای پردازش، تصفیه و حذف آن وجود نداشته باشد، در دراز مدت اثرات نامطلوبی را با توجّه به شرایط اقلیمی بر محیط اطراف برجای خواهد گذاشت. با در نظر گرفتن نیاز به حفظ محیط زیست  برای نسل های آینده، شناخت عملیات حفاری و آسیب های ناشی از این عملیات بر محیط زیست، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

هدف این تحقیق تلاش در راستای حل مسأله و شناخت تأثیرات وارده بر  محیط زیست و در پایان ارائۀ پیشنهاداتی برای کاهش این اثرات می باشد. در این تحقیق برای تعیین آسیب های ناشی از تخلیۀ پساب حفاری بر          محیط زیست دو فاکتور مهم سرنوشت ترکیبات پساب پس از تخلیه به محیط (رقیق سازی، رسوب گذاری، انتشار آلاینده ها، هیدرولیز اکسیداسیون و تشکیل کمپلکس های شیمیائی) و اثرات بیولوژیکی (سمّیت حاد و مزمن، تجمع بیولوژیکی و افت شدید اکسیژن) ناشی از این پساب بر محیط، مورد توجّه قرار گرفته است. پساب حاصل از عملیات حفاری نیز بسیار متنوع و پیچیده بوده، که شامل عناصر درون چاهی، گل حفاری تزریق شده، مواد شیمیائی بکار رفته، ترکیبات آلی، نمک های معدنی و فلزات است. نتایج حاصله بر اساس منبع زمین شناسی، نوع سیّال تولیدی (نفت یا گاز) و زمان (طول مدت مراحل عملیات حفاری) بسیار متغیر و متفاوت می باشد. البتّه عوامل دیگری هم مانند خوردگی تجهیزات می توانند بر روی این نتایج تأثیر گذار باشند.

در این تحقیق با توجّه به محدودیت امکانات قابل دسترس، سه چاه نفت و یک چاه گاز به صورت تصادفی در مناطق مختلف اطراف اهواز و مسجدسلیمان انتخاب و کار بررسی بر روی آن ها صورت گرفت. در این بررسی نمونۀ پساب تخلیه شده به محیط به منظور سنجش میزان نیتروژن، فسفر، فلزاتی مانند آلومینیم، نیکل، روی، کروم، کادمیم، آهن و ... و نیز تعیین مواد آلی و نمک های معدنی در چندین مرحله از عملیات حفاری، مورد آنالیز قرار گرفت. میزان آلودگی صوتی بر روی سه چاه و آلودگی هوا به صورت تصادفی بر روی یک چاه تعیین شد.

نتایج بدست آمده با استانداردهای موجود مقایسه و جداول و نمودارهای مقایسه ای تهیه گردید. با توجّه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و نیز اطّلاعات جمع آوری شده روش های کاهش و تقلیل اثرات سوء و پیشنهادات لازم در این زمینه ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: پتانسیل آسیب های زیست محیطی، عملیات حفاری، تخلیۀ پساب حفاری، راه حل های تقلیل، چاه های نفت و گاز