یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

» همایش روز جهانی تنوع زیستی،تنوع زیستی گردشگری پایدار :: شنبه ۱۳٩٦/٥/٧
» 27 خرداد،روز جهانی مقابله با بیابان زایی فرصتی برای کند نمودن روند بیابان زایی!! :: دوشنبه ۱۳٩٦/٤/۱٩
» تنوع زیستی و اهمیت آن در زندگی بشریت چرا روزی به این نام؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٦/۳/٢
» روز جهانی زمین پاک بر حافظان و دوست داران زیباییهای زمین مبارک باشد :: شنبه ۱۳٩٦/٢/٢
» دوم فروردین ماه روز جهانی آب گرامی باد :: چهارشنبه ۱۳٩٦/۱/٢
» پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری؛ هفته منابع طبیعی یاد آوری ادامه حیات بشر :: جمعه ۱۳٩٥/۱٢/۱۳
» سیزده بهمن روز جهانی تالاب راگرامی می داریم با تالابهای ایران آشنا شویم :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱٠
» میلادحضرت عیسی مسیح برموحدان و یکتاپرستان صلح دوست جهان مبارک باد :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٦
» روز جهانی کوهستان و اهمیت کوهها در زندگی بشر :: دوشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٢
» افعالیتهای بدون ارزیابی زیست محیطی در حوضه های آبخیز تهدید ادامه زندگی آیندگان! :: شنبه ۱۳٩٥/۸/۸
» ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) روز محیط بان برحافظان محیط زیست مبارک باشد :: شنبه ۱۳٩٥/٥/٢۳
» روز جهانی محیط زیست بر حافظان و دوست داران محیط زیست جهان مبارک باشد :: چهارشنبه ۱۳٩٦/۳/۱٠
» تنوع زیستی و اهمیت آن در زندگی بشریت چرا روزی به این نام؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٩
» دوم فروردین ماه روز جهانی آب گرامی باد :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱/٢
» پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری؛ هفته منابع طبیعی یاد آوری ادامه حیات بشر :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٢/۳
» سیزده بهمن روز جهانی تالاب راگرامی می داریم با تالابهای ایران آشنا شویم :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٧
» میلادحضرت عیسی مسیح برموحدان و یکتاپرستان صلح دوست جهان مبارک باد :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٠
» روز جهانی کوهستان و اهمیت کوهها در زندگی بشر :: شنبه ۱۳٩٤/۸/۳٠
» 29 سپتامبر روز جهانی رودخانه هابا این اکوسیستم هایی بسیار حساس و حیاتی آشنا شویم :: جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٠
» ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) روز محیط بان برحافظان محیط زیست مبارک باشد :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/۱
» 27 خرداد،روز جهانی مقابله با بیابان زایی فرصتی برای کند نمودن روند بیابان زایی!! :: جمعه ۱۳٩٥/۳/٢۸
» 27 خرداد،روز جهانی مقابله با بیابان زایی فرصتی برای کند نمودن روند بیابان زایی!! :: شنبه ۱۳٩٤/٤/٢٠
» روز جهانی محیط زیست بر دوستداران و حافظان محیط زیست مبارک باشد :: جمعه ۱۳٩٤/۳/٢٢
» روز جهانی زمین پاک بر حافظان و دوست داران زیباییهای زمین مبارک باشد :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٩
» سیزدهم فروردین ماه روز انس با طبیعت بر طبیعت دوستان مبارک باد :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٢
» پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری؛ هفته منابع طبیعی یاد آوری ادامه حیات بشر :: شنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱
» سیزده بهمن روز جهانی تالاب راگرامی می داریم با تالابهای ایران آشنا شویم :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» 29 دی ماه روز جهانی هوای پاک با آلاینده های هوا آشنا شویم :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم بودجه داده شما صرف نجات زاگرس نشد!!1 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/۱۳
» روزهای جهانی لایه ازن ،کوهستان، وحوضه های آبخیزطرح آنها در سازمانهای جهانی. :: پنجشنبه ۱۳٩٦/٦/۳٠
» نماینده مردم ایران خواستارحل مشکلات محیط زیست جهان شد :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢
» روز جهانی لایه ازن و روز جهانی کوهستان انتظار طرح آنها در مجمع عمومی سازمان ملل :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٧
» آتش سوزیهای عمدی؛ خشکسالی ؛ریزگردها؛ تهدیدی جدی برای حوضه های آبخیر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٢
» 27 خرداد،روز جهانی مقابله با بیابان زایی فرصتی برای کند نمودن روند بیابان زایی!! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۸
» روز جهانی محیط زیست بر دوستداران و حافظان محیط زیست مبارک باشد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» روز جهانی زمین پاک بر حافظان و دوست داران زیباییهای زمین مبارک باشد :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/٢٥
» گردشگری و مسافرت هم می تواند عبادت باشد عید نوروز1396مبارک :: جمعه ۱۳٩٥/۱٢/٢٧
» پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری؛ هفته منابع طبیعی یاد آوری ادامه حیات بشر :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» سیزده بهمن روز جهانی تالاب راگرامی می داریم با تالابهای ایران آشنا شویم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۸
» 29 دی ماه روز جهانی هوای پاک با آلاینده های هوا آشنا شویم :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» میلادحضرت عیسی مسیح برموحدان و یکتاپرستان صلح دوست جهان مبارک باد :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٠/٤
» محرم ماه یاد آوری ایمان، عشق و ایثار از خودگذشتگی برای هدایت بشر گرامی باد :: شنبه ۱۳٩٤/٧/٢٥
» ندای هماهنگ سازمانهای مردم نهاد برای حفاظت و احیایی تالابهای ایران :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/۱۳
» روز جهانی لایه ازن و روز جهانی کوهستان انتظار طرح آنها در مجمع عمومی سازمان ملل :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱
» ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) روز محیط بان برحافظان محیط زیست مبارک باشد :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» نقش مدیران فرهیخته و اندیشمند در حفاظت از محیط زیست در تعامل با دنیا. :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٢
» خشکسالی؛ریزگردها و آتش سوزیهای عمدی زاگرس را تا نابودی امان نمی دهد!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٩
» فریاد هماهنگ تشکلهای محیط زیستی زاگرس نشین برای نجات زاگرس در شهرستان خرم آباد :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٦
» زاگرس و ناملایمات زاگرس و بی مهریها و زاگرس و خشک شدن رودخانه هایش..!!! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٤
» زمین به آیندگان تعلق دارد، بیائیم آن را در مقابل اثرات تغییر اقلیم حفظ نمائیم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۸
» انتخاب شایسته جناب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران مبارک باد :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٦
» انتخاب رئیس جمهور انتخاب خلاصه اندیشه و تمدن ایران و ایرانی به دنیاست :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» روز جهانی محیط زیست بر دوستداران و حافظان محیط زیست مبارک باشد :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» روز جهانی زمین پاک بر حافظان و دوست داران زیباییهای زمین مبارک باشد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» روزجهانی تنوع زیستی و اهمیت آن در زندگی بشریت :: جمعه ۱۳٩٤/٢/٢٥
» روز جهانی بهداشت و آغاز هفته سلامت گرامی باد :: یکشنبه ۱۳٩٦/۱/٢٠
» سیزدهم فروردین ماه روز انس با طبیعت بر طبیعت دوستان مبارک باد :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٤
» گردشگری و مسافرت هم می تواند عبادت باشد عید نوروز1393مبارک :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری و هفته منابع طبیعی مبارک باد :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» سیزده بهمن روز جهانی تالاب راگرامی می داریم با تالابهای ایران آشنا شویم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٤
» نقش مدیران اندیشمند فرهیخته در ترویج فرهنگ و اخلاق زیست محیطی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» گروه تخصصی یاوران محیط زیست سایت مرجع متخصصین کشور تٱسیس شد. :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱
» ولادتی که می تواند مشکلات زیست محیطی جهانی را حل نماید. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٥
» درختان تنومند و کهنسال نماد زیبایی شهرنشینی قطع آنها چه توجیهی داشت؟ :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» عید بزرگ مبعث تکمیل ساسله نبوت بر تمام موحدان جهان بخصوص مسلمانان مبارک باد. :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٠
» روز جهانی محیط زیست بر دوستداران و حافظان محیط زیست جهان مبارک :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٦
» روز جهانی زمین پاک بر حافظان و دوستداران زیباییهای زمین مبارکباد :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢
» دوم فروردین ماه مصادف با 22 ماه مارس روز جهانی آب واهمیت این مناسبت زیست محیطی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٥
» کسب موفقیت یاور محیط زیست در آزمون دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی پزشکی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
» جاده گرزلنگر باز هم حادثه و مصیبت :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» نشست سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی(N.G.O)استان ایلام :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٩
» نشست هم اندیشی سازمانهای زیست محیطی غیردولتی غرب و جنوب غرب کشور(نشست همدان) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٤
» از معنویت حج نگاهی نو برای حفاظت از منابع زیستی به جهانیان ارائه دهیم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۳
» روز جهانی زمین انتظار زمین از زمینیان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱
» برگزاری کار گاه توانمند سازی سازمانهای مردم حوزه جنوب استان ایلام در شهرستان دره :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٧
» حضور سبز هم اندیشی تشکلهای مردم نهاد زاگرس نشین حوزه جنوب استان ایلام :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۳٠
» روز جهانی تغییرات اقلیم INTERNATIONAL DAY OF CLIMATE :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢
» پرندگان در زندگی مانقش زیادی دارند :: شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٧
» گروه یاوران محیط زیست سیمره سفر به زیستگاه زیبای منطقه چنارهآ آبان88 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
» هفته محیط زیست -فعالیت دوستداران محیط زیست خرداد88 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
» هفته محیط زیست رئیس اداره محیط زیست،محیط بان، مسئول گروه یاوران محیط زیست :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
» طبیعت زیبای مسیر چناره-گروه یاوران محیط زیست سیمره آبان88 :: جمعه ۱۳۸۸/٤/٥
» روزجهانی مقابله با بیابان زاییThe World Day to Combat Desertification :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۸
» جمعی از دانش آموزان تجربی دبیرستان هفده شهریور کبیر کوه -روزجهانی تغییرات اقلیم :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧
» گروه یاوران محیط زیست سیمره صعود به بلندترین منطقه دره شهر :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٢۳
» روزجهانی محیط زیست منطقه امامزاده پیرمحمد بدره :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٢۳
» حکایت خاموشی زیستگاه بوتک از زبان نی :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
» صعود به سکه سان :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
» معرفی زیستگاه زیبای بوتک :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
» تنوع زیستی و اهمیت آن :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۸
» روز جهانی درختکاری و هفته منابع طبیعی بر کلیه حافظان منابع طبیعی مبارک باد. :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» زیست جانوری و گیاهی استان ایلام :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۳٠
» سوختن درختان در کبیر کوه دره شهر :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠
» اعضاء مرکزی تشکل مردم نهاد(سمن،N.G.O)یاوران محیط زیست سیمره :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٦